Mening, njutning och styrkor på arbetet? – Dag 53

3-dagars

Nu har vi tagit fram svar på tre frågor och med dessa ska vi nu komma närmre svaret på vad vårt kall i arbetslivet är.

Metodiken är hämtad ur Tal Ben-Shahars bok ”Happier” och utifrån den ska vi nu hitta gemensamma nämnare i svaren på de tre frågorna. Alltså, vad ger mig både mening, njutning och gör att jag får använda mina styrkor?

Låt oss titta lite närmre på mina svar, som får agera exempel:

Styrkor mening njutning

Kreativa uttryck (Att pyssla/kreativitet) finns under två av kategorierna. Familjen (Daniel, Elsa och familjen) samt kärleksfullheten är också tätt sammanlänkande. Men av dessa ovan nämnda exempel så saknas det en nämnare i mening-kategorin. Om jag skulle söka ett jobb utifrån dessa kriterier så skulle jag exempelvis kunna jobba som konstnär, dekoratör eller florist (vilket jag nästan satsade på). Men trots att dessa jobb skulle ge mig både njutning och låta mig använda mina styrkor så saknas det en viktig komponent – meningsfullhet. Om jag stod och målade tavlor dag ut och dag in, så skulle jag inte känna att jag bidrog till något större (vilket någon annan gör). Det skulle göra att kärleken till yrket förmodligen snart skulle dö och att jag tillslut skulle söka mig ett nytt arbete.

Därför är det viktigt att se till att ha med ALLA komponenter:

Presentation3

Här har ovanför har jag färgmarkerat delar som hör ihop. Kunskap/lärande återfinns på olika sätt i alla kategorier. Likaså att göra ett avtryck, vilket hänger ihop med att stå på scen, vilket kräver både anpassning och social intelligens. Om vi ser till vad jag arbetar med idag, att föreläsa och utbilda, så är det ett yrke som gör att det spritter i kroppen av entusiasm. Och när vi härleder det till resultaten ovan, är det inte så konstigt. Jag använder och upplever alla ovan nämnda delar VARJE DAG!

Att samla och återberätta kunskap är en förutsättning för att jag ska kunna arbeta. Att då både känna en meningsfullhet, njuta av, och ha det som styrka är helt amazing! Att jag också får stå på scen och sedan lämna åhörarna med en massa grymma verktyg som gör deras liv härligare är också en drömvardag! Man kan med andra ord säga att jag valt ett yrke som passar mig som handen i handsken.

För mig blev denna 3-dagarsutmaning en bekräftelse att jag är på rätt väg med mitt yrkesval. Hur har det gått för dig? Jag är galet nyfiken! Berätta om det i kommentarerna eller skicka ett mail, vettja!

funkar

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.